Zdravý Liberecký kraj

Pracovní skupina pro místní Agendu 21 a program Zdravý Liberecký kraj

Chcete-li se jednání PS zúčastnit jako host nebo máte námět/připomínku, kontaktujte prosím koordinátorku místní Agendy 21 - Ivana Hujerová, ivana.hujerova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 722

 

Průběžná zpráva Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21

 


Jednání pracovní skupiny - úterý 2. října 2018, KÚ LK


Jednání pracovní skupiny - středa 30. října 2019, KÚ LK


Jednání pracovní skupiny - úterý 27. října 2020, KÚ LK

______________________________________________________________________________________________________________

Jednání pracovní skupiny - středa 24. 11. 2021, KÚ LK

Hodnocení postupu v místní Agendě 21

K pravidelné roční zprávě o projektu Zdravý LK a MA21 je přikládán Plán zlepšování pro následující rok. Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá formulovat, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci projektu Zdravý Liberecký kraj dosaženo v souladu s Kritérii MA21. Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, odpovědní řešitelé a ukazatele úspěšnosti realizace. Do plánu se nezačleňují veškeré dílčí aktivity, ale pouze klíčové činnosti v rámci projektu, dále pak činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se již zavedené aktivity jakkoli dále rozvíjejí, prohlubují, inovují.

Vyhodnocení plánu zlepšování pro rok 2021

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Jednání pracovní skupiny - čtvrtek 24. 11. 2022, KÚ LK

Hodnocení postupu v místní Agendě 21

K pravidelné roční zprávě o projektu Zdravý LK a MA21 je přikládán Plán zlepšování pro následující rok. Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá formulovat, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci projektu Zdravý Liberecký kraj dosaženo v souladu s Kritérii MA21. Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, odpovědní řešitelé a ukazatele úspěšnosti realizace. Do plánu se nezačleňují veškeré dílčí aktivity, ale pouze klíčové činnosti v rámci projektu, dále pak činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se již zavedené aktivity jakkoli dále rozvíjejí, prohlubují, inovují.

Vyhodnocení Plánu zlepšování pro rok 2022Vyhodnocení Plánu zlepšování pro rok 2022

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Jednání pracovní skupiny - středa, 29. 11. 2023, KÚ LK

Prezenční listina je uložena u koordinátorky MA21 Ivany Hujerové.

Zpráva o jednání PS na webu MA21 a Zdravý Liberecký kraj: Pracovní skupina pro místní Agendu 21 a program Zdravý Liberecký kraj jednala i o změnách v informačním systému