Zdravý Liberecký kraj

Pracovní skupina pro místní Agendu 21 a program Zdravý Liberecký kraj

Chcete-li se jednání PS zúčastnit jako host nebo máte námět/připomínku, kontaktujte prosím koordinátorku místní Agendy 21 - Ivana Hujerová, ivana.hujerova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 722

 

Průběžná zpráva Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21

 


Jednání pracovní skupiny - úterý 2. října 2018, KÚ LK


Jednání pracovní skupiny - středa 30. října 2019, KÚ LK


Jednání pracovní skupiny - úterý 27. října 2020, KÚ LK

______________________________________________________________________________________________________________

Jednání pracovní skupiny - středa 24. 11. 2021, KÚ LK

Hodnocení postupu v místní Agendě 21

K pravidelné roční zprávě o projektu Zdravý LK a MA21 je přikládán Plán zlepšování pro následující rok. Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá formulovat, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci projektu Zdravý Liberecký kraj dosaženo v souladu s Kritérii MA21. Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, odpovědní řešitelé a ukazatele úspěšnosti realizace. Do plánu se nezačleňují veškeré dílčí aktivity, ale pouze klíčové činnosti v rámci projektu, dále pak činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se již zavedené aktivity jakkoli dále rozvíjejí, prohlubují, inovují.

Plnění plánu zlepšování pro rok 2021

 

_______________________________________________________________________________________________________________