Zdravý Liberecký kraj

Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21

Zdravý Liberecký kraj

 

Zdravá obec, Zdravé město, Zdravý region (kraj, mikroregion)

"Zdravou" může být municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.

 

Kontakty:

Ivana Hujerová, koordinátorka programu Zdravý kraj a MA21 (aktivity MA 21 v Libereckém kraji, program Zdravý Liberecký kraj, spolupráce Zdravých obcí a měst v Libereckém kraji), telefon: +420 485 226 722, 602 411 387, e-mail: ivana.hujerova@kraj-lbc.cz

Jiří Ulvr, politik projektu Zdravý Liberecký kraj a MA21, telefon: +420 485 226 310, e-mail: jiri.ulvr@kraj-lbc.cz 

Informace na sociální síti: Zdravý Liberecký kraj

 

 

logo MA21

místní Agenda 21 - Udržitelný rozvoj představuje rozvoj, který nezapomíná na celkový kontext, ve které se na této planetě nacházíme – tedy potřebu ekonomického zabezpečení, sociální soudržnosti/rovnováhy a respektování limitů životního prostředí. V rozvoji obcí a měst jde o celkový a provázaný přístup. Tento přístup lze obrazně přirovnat k celostní medicíně. Aby člověk byl skutečně zdravý, je třeba vnímat, že v organismu všechno souvisí se vším. Zasažení jedné oblasti má dopad na všechno ostatní. I obec a město – ale i stát, kontinent a svět – jsou jeden provázaný organismus. A stejně tak potřebují celostní přístup. A ten nabízí místní Agenda 21. Místní Agenda 21 je dobrovolný nástroj. Jedná se o státem garantovaný program na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů. Gestorem programu je Ministerstvo životního prostředí ČR.

xxxxx

Liberecký kraj se v roce 2011 stal členem Národní sítě Zdravých obcí, měst a regionů České republiky (dále jen NSZM), zájmového sdružení právnických osob. NSZM je certifikována ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO) jako realizační platforma Projektu Zdravá obec/Zdravé město/Zdravý kraj WHO v České republice.

logo NSZM

Podoba tohoto projektu je vytvářena za partnerské spolupráce jak samosprávy kraje a jejích resortů, ale od začátku také měst a obcí, nevládních organizací  i podnikatelů. Projekt má průřezový charakter, je primárně zacílen na uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni (tzv. místní Agenda 21). Projekt není spojován pouze s představou fyzicky zdravého jedince, nýbrž zapadá do kontextu úsilí o zdravé životní prostředí, zdravé podmínky pro podnikání a ekonomické prosperity, vysokou kvalitu života. Jeho cílem je vytvoření uceleného systému směřujícího k rovnovážnému rozvoji sociálního, ekonomického i environmentálního pilíře  společnosti. Tento projekt je realizován za metodického vedení Národní sítě Zdravých měst - NSZM.

Národní síť Zdravých obcí, měst a regionů: Zdravá města a regiony

Deklarace MA21Deklarace MA21 - dokument k místní Agendě 21 a programu Zdravý Liberecký schválený zastupitelstvem
 
 

Máte zájem o další informace? Hlásíte se k realizaci místní Agendy 21? Chcete sdílet příklady dobré praxe? Kontaktujte prosím koordinátorku. Těšíme se na spolupráci.