Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zdravý Liberecký kraj

Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21

Zdravý Liberecký kraj

 

Zdravá obec, Zdravé město, Zdravý region (kraj, mikroregion)

"Zdravou" může být municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.

 

Kontakty:

Ivana Hujerová, koordinátorka programu Zdravý kraj a MA21 (aktivity MA 21 v Libereckém kraji, program Zdravý Liberecký kraj, spolupráce Zdravých obcí a měst v Libereckém kraji), telefon: +420 485 226 722, e-mail: Ivana.hujerova@kraj-lbc.cz

Jiří Ulvr, politik projektu Zdravý Liberecký kraj a MA21, telefon: +420 485 226 310, e-mail: jiri.ulvr@kraj-lbc.cz 

 

 

logo MA21

xxxxx

Liberecký kraj se v roce 2011 stal členem Národní sítě Zdravých měst České republiky (dále jen NSZM), zájmového sdružení právnických osob. NSZM je certifikována ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO) jako realizační platforma Projektu Zdravé město/Zdravý kraj WHO v České republice.

logo NSZM

Podoba tohoto projektu je vytvářena za partnerské spolupráce jak samosprávy kraje a jejích resortů, ale od začátku také měst a obcí, nevládních organizací  i podnikatelů. Projekt má průřezový charakter, je primárně zacílen na uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni (tzv. místní Agenda 21). Projekt není spojován pouze s představou fyzicky zdravého jedince, nýbrž zapadá do kontextu úsilí o zdravé životní prostředí, zdravé podmínky pro podnikání a ekonomické prosperity, vysokou kvalitu života. Jeho cílem je vytvoření uceleného systému směřujícího k rovnovážnému rozvoji sociálního, ekonomického i environmentálního pilíře  společnosti. Tento projekt je realizován za metodického vedení Národní sítě Zdravých měst - NSZM.

Národní síť Zdravých obcí, měst a regionů: Zdravá města a regiony

Deklarace MA21Deklarace MA21 - dokument k místní Agendě 21 a programu Zdravý Liberecký schválený zastupitelstvem
 
 

Máte zájem o další informace? Hlásíte se k realizaci místní Agendy 21? Chcete sdílet příklady dobré praxe? Kontaktujte prosím koordinátorku. Těšíme se na spolupráci.