Zdravý Liberecký kraj

odkazy

  • místní Agenda 21 - Udržitelný rozvoj představuje rozvoj, který nezapomíná na celkový kontext, ve které se na této planetě nacházíme – tedy potřebu ekonomického zabezpečení, sociální soudržnosti/rovnováhy a respektování limitů životního prostředí. V rozvoji obcí a měst jde o celkový a provázaný přístup. Tento přístup lze obrazně přirovnat k celostní medicíně. Aby člověk byl skutečně zdravý, je třeba vnímat, že v organismu všechno souvisí se vším. Zasažení jedné oblasti má dopad na všechno ostatní. I obec a město – ale i stát, kontinent a svět – jsou jeden provázaný organismus. A stejně tak potřebují celostní přístup. A ten nabízí místní Agenda 21. Místní Agenda 21 je dobrovolný nástroj. Jedná se o státem garantovaný program na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů. Gestorem programu je Ministerstvo životního prostředí ČR.
  • Agentura regionálního rozvoje - expertní podpora ve prospěch Libereckého kraje, jeho obyvatel, podnikatelů a institucí.
  • Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje definuje základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. 
  • Krajské koncepční dokumenty - databáze strategií: informační systém Ministerstva pro místní rozvoj, který obsahuje dokumenty na úrovni EU, ČR, krajů, mikroregionů, měst a obcí; strategické mapy koncepčních dokumentů LK; koncepční dokumenty dle jednotlivých odborů.
  • SMART Cities - stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR; cílem těchto stránek je seznámit zástupce měst, úředníky i širokou veřejnost s konceptem Smart Cities, který je vhodnou cestou k udržitelnému rozvoji měst. Jedná se o přístup k chytřejšímu řízení měst, zkvalitnění jejich správy a života ve městech skrze zavádění moderních technologií. Kompletní informace včetně možností finanční podpory zde.
  • Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink - Lipo.ink je první podnikatelský inkubátor v Libereckém kraji. Je zřizován přímo krajem a jeho posláním je podpořit budoucí, začínající i etablované podnikatele v rozvíjení inovací a dobrých nápadů. Současně nabízí poradenství a vzdělávání již zavedeným malým a středně velkým firmám.
  • SMART AKCELETÁTOR LIBERECKÉHO KRAJE / 1012+ - portál o vědě a výzkumu, cílem je podpořit v kraji inovace, výzkum a vývoj, přinášet podněty a zkušenosti z jiných regionů nebo zemí, propojovat zajímavé osoby a nápady.  
  • Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta v Libereckém kraji - nová koncepce 2021-2030 byla usnesením č. 451/21/ZK  schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje.
  • Má vlast cestami proměn Libereckého kraje - Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu. Pochlubte se proměnou ve vaší obci, městě nebo podle vás vydařenou proměnu podpořte hlasováním. Liberecký kraj je partnerem této akce již čtvrtým rokem. Kompletní informace, přihlášky proměn, hlasování zde.