Zdravý Liberecký kraj

Co se nám povedlo a na čem pracujeme

  • Liberecký kraj 2017

V této publikaci Liberecký kraj představuje výsledky své práce za rok 2017. Na téměř šedesáti stranách kraj přehledně a podle jednotlivých rezortů přináší veřejnosti informace o dokončených projektech, investicích, ale i o záměrech na další rok. Brožura je k volnému odběru na krajském úřadě nebo v elektronické verzi - Brožura Liberecký kraj 2017 - co se povedlo a na čem pracujeme.

 

  • Liberecký kraj 2018 - brožura je k volnému odběru na krajském úřadě nebo v elektronické verzi zde
  • Liberecký kraj 2019 - brožura je k volnému odběru na krajském úřadě nebo v elektronické podobě zde
  • Liberecký kraj 2020 - brožura je k volnému odběru na krajském úřadě nebo v elektronické podobě zde
  • Liberecký kraj 2021 - brožura je k volnému odběru na krajském úřadě nebo v elektronické podobě zde 
  • Liberecký kraj 2022 - brožura je k volnému odběru na krajské úřadě nebo v elektronické podobě zde