Zdravý Liberecký kraj

Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 spadá do metod kvality veřejné správy, která je zahrnuta pod pojem „good governance“. Je programem, jehož cílem je uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní (regionální) úrovni. Vychází z programu Agenda 21, který byl přijat Organizací spojených národů v roce 1992 v Rio de Janeiro.

Konkrétní podoba MA21 v komunitním prostředí je nejčastěji postavena na tzv.  Aalborgské chartě a Aalborgských závazcích – Charta evropských měst a obcí směřujících k trvale udržitelnému rozvoji (přijaty 1994 v dánském městě Aalborg).

Na základě těchto závazků byly definovány tématické oblasti udržitelného rozvoje:

  1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
  2. Životní prostředí
  3. Udržitelná spotřeba a výroba
  4. Doprava
  5. Zdraví obyvatel
  6. Místní ekonomika a podnikání
  7. Vzdělávání a výchova
  8. Kultura a místní tradice
  9. Sociální prostředí
  10. Globální odpovědnost

 

Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21:  http://ma21.cenia.cz/

logo MA21

 

Aktivity MA 21 v Libereckém kraji, program Zdravý Liberecký kraj, spolupráce Zdravých obcí a měst v Libereckém kraji: Ivana Hujerová, ivana.hujerova@kraj-lbc.cz, tel. +420 485 226 722

Logo ZdrLK

 

Národní síť Zdravých obcí, měst a regionů: http://www.zdravamesta.cz/index.shtml

logo NSZM