Počasí Dnes °C
Zdravý Liberecký kraj
Úvodní stránka > Krajský úřad > Zdravý Liberecký kraj > Projekt Zdravý Liberecký kraj

Projekt Zdravý Liberecký kraj

Liberecký kraj se v roce 2011 stal členem Národní sítě Zdravých měst České republiky (dále jen NSZM), zájmového sdružení právnických osob. NSZM je certifikována ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO) jako realizační platforma Projektu Zdravé město/Zdravý kraj WHO v České republice.

Podoba tohoto projektu je vytvářena za partnerské spolupráce jak samosprávy kraje a jejích resortů, ale od začátku také měst a obcí, nevládních organizací  i podnikatelů. Projekt má průřezový charakter, je primárně zacílen na uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni (tzv. místní Agenda 21). Projekt není spojován pouze s představou fyzicky zdravého jedince, nýbrž zapadá do kontextu úsilí o zdravé životní prostředí, zdravé podmínky pro podnikání a ekonomické prosperity, vysokou kvalitu života. Jeho cílem je vytvoření uceleného systému směřujícího k rovnovážnému rozvoji sociálního, ekonomického i environmentálního pilíře  společnosti. Tento Projekt je realizován za metodického vedení NSZM.

Národní síť Zdravých měst:

http://www.nszm.cz/index.shtml

V Libereckém kraji jsou k 31.12.2013 členy tohoto sdružení:

Liberecký kraj
Česká Lípa
Jilemnice
Křižany
Liberec
Lomnice na d Popelkou
Turnov
Mikroregion Podralsko
 

 

Aktuality

Zpracovávám...